εφαρμογή αυτοκόλλητου αμμοβολής σε βιτρίνα

Εφαρμογή αμμοβολής

Στις βιτρίνες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών επί της διασταύρωσης των οδών Αριστοτέλους και Φερών στην Αθήνα.

Το συνεργείο μας βρέθηκε στο χώρο και πήρε τα μέτρα των βιτρινών του καταστήματος, εν συνεχεία οι σχεδιαστές μας εφάρμοσαν τα γραφικά επί του ωφέλιμου χώρου σύμφωνα με τις υποδείξεις  του πελάτη, κατόπιν έγινε η κοπή του αυτοκόλλητου αμμοβολλής και τέλος η επικόλληση από εξειδικευμένο συνεργείο μας.