Διάτρητα αυτοκόλλητα One Way Vision

Μελέτη και εφαρμογή διάτρητων One Way Vision αυτοκόλλητων σε συνδυασμό με αυτοκόλλητα για τζάμια σε γυμναστήριο.

Το συνεργείο του Fast Copy φωτογράφησε και μέτρησε τις επιφάνειες προς εφαρμογή

Κατόπιν σχεδιάσαμε τα εικαστικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του ενδιαφερόμενου διατηρώντας τον ιδιωτικό χαρακτήρα του χώρου και ολοκληρώσαμε την εφαρμογή των υλικών.

Με την χρήση One Way περιορίζεται η ορατότητα του εσωτερικού από τον περαστικό και ταυτόχρονα κάνει εύκολα αναγνωρίσιμη την ταυτότητα του χώρου διαφημίζοντάς τον.

Συνάμα ο πελάτης έχει ελεύθερη θέα προς τα έξω.