Εκτύπωση τεύχους πτυχιακής και διπλωματικής

Η έντυπη παρουσίαση της πτυχιακής – διπλωματικής εργασίας, είναι η εμπράγματη απόδοση μιας μακροχρόνιας προσπάθειας και ταυτόχρονα η εμψύχωση μεγάλης ποσότητας κόπου και πολύωρης εργασίας.
Στο FASTCOPY αναγνωρίζουμε την προσπάθεια αυτή προσφέροντας την τεχνογνωσία και τα απαραίτητα μέσα για την επιτυχή και οικονομική έντυπη ολοκλήρωσή της.

Εκτυπώστε την πτυχιακή ή διπλωματική σας οικονομικά.


Η εκτύπωση των τευχών της διπλωματικής σας εργασίας, όπως και της πτυχιακής μπορεί να προκύψει αρκετά οικονομικά και με εξαιρετικό αποτέλεσμα αν επιστρατευθεί ο σωστός σχεδιασμός.
Μάθετε το κόστος για την εκτύπωση των τευχών σας, τις ειδικές τιμές και εκπτώσεις που εφαρμόζουμε για την εκτύπωση της διπλωματικής ή πτυχιακής ανάλογα με το πλήθος των σελίδων, τευχών καθώς και της βιβλιοδεσίας.
Αφήστε μας να σας προτείνουμε εναλλακτικές που ενδεχομένως θα προσφέρουν καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος εκτύπωσης.

Προσχεδιάστε την εκτύπωση των τευχών πριν την σελιδοποίησή τους.

Πριν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε το τεύχος της εργασίας σας, σκεφτείτε το αποτέλεσμα και σχεδιάστε με τρόπο που να το καθιστά εφικτό.

Σωστός σχεδιασμός τεύχους διπλωματικής.


Περάστε από το FAST COPY ώστε να μπορέσετε να γνωρίσετε από κοντά την διαδικασία της εκτύπωσης, του διάφορους τρόπους βιβλιοδεσίας και τους περιορισμούς τους , να δείτε τα είδη χαρτιού εκτύπωσης δοκιμάζοντας το αποτέλεσμα που δίνουν, καθώς και για να μιλήσετε με τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας ώστε να λάβετε τη σωστή καθοδήγηση.
Γνωρίστε τα απαραίτητα εργαλεία – προγράμματα που θα χρειαστείτε για τη δημιουργία της πτυχιακής σας και χρησιμοποιήστε τη συγγραφή της σαν ευκαιρία για να οικειοποιηθείτε την χρήση τους.

Προγραμματίστε τον χρόνο υλοποίησης της εργασίας σας.

Η οργάνωσή και ο εξοπλισμός μας μας επιτρέπουν να προσφέρουμε άμεσους χρόνους παράδοσης. Παρόλα αυτά υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην παραγωγή των τευχών που μπορούν να είναι χρονοβόροι.
Παράγοντες όπως συγκεκριμένα είδη βιβλιοδεσίας κόλλας, περιπτώσεις συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως καλλιτεχνικά βιβλιοδετεία, καθώς και χρόνοι προσκόμισης του εκάστοτε ειδικού χαρτιού που τυχόν να επιθυμείτε μπορούν να καθυστερήσουν την παράδοση της εργασίας σας.
Μια καθυστέρηση που αν δεν έχει υπολογισθεί μπορεί να σας κοστίσει σε χρήματα, ποιότητα, ακόμα και την έγκαιρη παράδοση της εργασίας σας.